Beoordelen en ontwikkelen van talent

Noa staat voor rust en vertrouwen. Noa betekent ook beweging. Vanuit een sfeer waarin mensen zich vertrouwd voelen werkt NOA Consult aan veranderingen. Veranderingen die een bijdrage kunnen leveren om het beste uit mensen halen. Door middel van assessments, coaching, training en loopbaanbegeleiding beoordelen en ontwikkelen we het talent. De expertise van NOA Consult ligt onder meer in de profit sector, non profilt (onderwijs en zorg) en in de luchtvaart. Kernwaarden van NOA Consult zijn betrokkenheid, respect, integriteit, professionaliteit, klant- en kwaliteitsgerichtheid.

NOA Consult is associé van Berenschot B.V en is Associate Partner van Iscreen. Daarnaast hebben we samenwerkingsverbanden met onder andere het Aviation Medical Center en EPST.

NOA Consult werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen en maakt deel uit van een netwerk van HR-professionals, die hun expertise kunnen leveren wanneer dat toegevoegde waarde heeft.