Assessments

Er zijn verschillende soorten assessments. Afhankelijk van het doel dat ermee nagestreefd wordt, maken we de keuze voor een specifiek assessment center.

Een ontwikkelassessment heeft als doel het in kaart brengen van de kwaliteiten en eventuele aandachts- of ontwikkelpunten van een deelnemer. Afgezet tegen het gewenste competentieprofiel kan een medewerker zijn krachten optimaal benutten en tegelijkertijd werken aan de eventuele ontwikkelpunten. Het advies als resultaat van een ontwikkelassessment is gericht op concrete ontwikkeltips.

Een selectieassessment brengt eveneens de kwaliteiten en eventuele aandachtspunten in kaart, maar daarnaast wordt een uitspraak gedaan over de geschiktheid van de deelnemer voor een specifieke functie.

Een loopbaanassessment is gericht op het (her)ontdekken van de talenten, kennis, ervaring, motivatie, drijfveren en waarden van de deelnemer. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar welk (type) functie daar het beste bij past.

Vaak wordt een assessment breed ingestoken. De meest betrouwbare resultaten en adviezen zijn namelijk gebaseerd op een breder scala aan meetinstrumenten. In de meeste gevallen bestaat een assessment uit: een (competentie)gericht interview, persoonlijkheidsvragenlijsten, simulaties of rollenspelen, eventueel een managementcase en beroepsinteresselijsten.

Natuurlijk is een assessment op maat ten alle tijden de insteek. Het kan dan ook voorkomen dat een (verkort) assessment voldoende is. Een speedscan of competentiescan is daar een voorbeeld van.