Coaching

Verander de wereld en begin bij jezelf. Dat is een mooi gezegde, dat mensen als uitgangspunt kunnen nemen. Vanuit het systeemdenken is de gedachte dat je zelf de aanzet moet geven om je omgeving te kunnen beïnvloeden. De mens is zelf de sleutel tot succes in dit proces. In een coachingsgesprek denkt NOA Consult dan ook graag mee om vanuit de dagelijkse praktijk situaties te bespreken om op die wijze inzicht te verwerven in achterliggende gedachten en opvattingen. Het bewustzijn van die achterliggende gedachten is vaak de basis van waaruit je je gedrag kunt aanpassen. En zo kun je vat krijgen op je omgeving. Het geeft niet alleen zicht op krachten en eventuele aandachtspunten, maar ook op ambities, motivatie, bevlogenheid, leerstijlen, ontwikkelcondities. Het kan dan fijn zijn wanneer iemand naar je luistert, je een spiegel voorhoudt, je helpt je blinde vlekken op te sporen en je laat zien dat er ook andere keuzes mogelijk zijn. De inbreng van NOA Consult als coach ligt in het ondersteunen en motiveren van mensen om de kracht in henzelf te herkennen en te benutten. Wij werken graag met cases vanuit je eigen praktijk en met praktijksimulaties. Op die manier kunnen we je gedrag in praktische situaties bezien en ermee oefenen. Afhankelijk van de vraagstelling wordt vooraf een aantal coachingssessies afgesproken. Vaak zijn 5 tot 6 gesprekken voldoende om een goede aanzet te kunnen geven om zelf in de praktijk verder te kunnen komen.